Untitled-1


2022. 06. 27.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: 코로나19 백신 접종 안내 (부스터샷) 추가 안내 *
글쓴이: 신애요양원  날짜: 2021.11.10 10:29:11   조회: 706
 
코로나19 백신 3차 접종 (부스터샷) 안내입니다.

11월 8일, 19일에 접종 예정이었던 부스터샷 접종 대상 일부가
접종 일자(5개월 경과) 시스템 오류 접수로 인해 12월 초~중순으로 연기되었사오니,
참고해주시기 바랍니다.

* 11월 8일에는 시스템 정상 반영된 소수 인원이 접종 실시하였습니다.
  (거주자 및 종사자)


LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
734   2022년 6월 4-5주 식단표 신애요양원2022.06.2410
733   2022년 6월 3주 식단표 신애요양원2022.06.0937
732   2022년 6월 1-2주 식단표 신애요양원2022.06.0248
731   2022년 5월 3-4주 식단표 신애요양원2022.06.0241
730   2022년 5월 1-2주 식단표  신애요양원2022.05.09119
729   코로나-19 4차 접종 안내  신애요양원2022.04.18150
728   2022년 4월 3주 식단표  신애요양원2022.04.18128
727   2022년 4월 식단표  신애요양원2022.04.15139
726   2022년 3월 식단표  신애요양원2022.04.15140
725   2022년 2월 1-3주  신애요양원2022.02.14492
724   2022년 1월 3~4주 식단표  신애요양원2022.02.14460
723   2022년 1월 2주 식단표  신애요양원2022.01.07696
722   2021년 12월 4주, 1월 1주 식단표  신애요양원2022.01.07655
721   2021년 12월 3주 식단표  신애요양원2021.12.17753
720   2021 소방 종합정밀점검 실시 안내  신애요양원2021.12.14645
719   2021년 12월 2주 식단표  신애요양원2021.12.14670
718   2021년 12월 1주 식단표  신애요양원2021.12.06642
717   오전예배프로그램안내  신애2021.12.03704
716   2021년 11월 5주 식단표  신애요양원2021.11.29678
715   2021년 11월 4주 식단표  신애요양원2021.11.24649
714   코로나19 백신 접종 일정 안내 (부스터샷)   신애요양원2021.11.18726
713   2021년 11월 3주 식단표  신애요양원2021.11.12632
712   종사자 코로나19 선제검사(검체) 주1회 실시 안내  신애요양원2021.11.10640
711   코로나19 백신 접종 안내 (부스터샷) 추가 안내 *  신애요양원2021.11.10706
710   코로나19 백신 접종 안내 (부스터샷)  신애요양원2021.11.05696
709   2021년 11월 2주 식단표  신애요양원2021.11.05661
708   2021년 11월 1주 식단표  신애요양원2021.10.29724
707   직원채용안내  신애2021.08.101219
706   코로나19 백신접종 5차 안내  신애2021.08.101189
705   방문요양/신애노인복지센터  신애2021.08.101118
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 25