Untitled-1


RELOAD WRITE
737  송구영신예배 신애2010.12.318809
736  풍성한교회 어린이방문 신애2010.12.248915
735  침산제일교회 어린이집 재롱잔치 신애2010.12.2010245
734  법인직원교육 신애2010.12.199097
733  직원친절교육 신애2010.12.158742
732  어르신 생신잔치 신애2010.12.158895
731  성탄절 행사 신애2010.12.158786
730  통기타 연주회 신애2010.12.159698
729   시설안전관리교육 신애2010.12.0212794
728  11월 어르신 생신잔치 신애2010.11.2310546
727  달성군수상 직원표창 신애2010.11.1810588
726  추수감사예배 신애2010.11.1310399
725  직원단합대회 신애2010.11.0811767
724  소방안전교육 신애2010.11.0210613
723  가을 단풍나들이 신애2010.10.1910912
722  어르신 생신잔치 신애2010.10.1910803
721  어르신 체육대회 신애2010.10.0710648
720  9월 어르신 생신잔치 신애2010.09.1610811
719  3/4분기 어르신 간담회 신애2010.09.1610717
718  한가위 행사 신애2010.09.1410089
717  직원교육 신애2010.09.1411384
716  대구사회복지대회 신애2010.09.0110829
715  9월 프로그램 안내 신애2010.08.3110811
714  어르신 생신잔치 신애2010.08.2410695
713  개원 6주년 감사예배 신애2010.08.2410688
712  통기타와 함께 하는 토요일 신애2010.08.2410318
711  직원교육 신애2010.08.0310778
710  8월 프로그램 안내 신애2010.08.0310326
709  직원교육 신애2010.07.0210755
708  직원교육 신애2010.07.0210171
RELOAD WRITE
1 21 [22] [23] [24] [25]